سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

یونس وکیل الرعایا – استاد یار دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
حسین اسلامی مفیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سم
آرزو خسروانی – عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

صنعت خودروسازی به عنوان لوکو موتیو صنایع تعبیر شده است. در ابتدای قرن بیستم موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی صنعتی جهان سرمایه داری بوده و بر همین اساس برخی ازکشورها (نظیر ژاپن، کره جنوبی و …) در نیمه دوم قرن بیستم ، برنامه های توسعه اقتصادی خود را بر مبنای توسعه صنعتی یا توسعه صنعت خودرو و حمایت از آن طراحی نموده اند. خودروسازی در ایران از بازار کاملاً ایزوله و حمایت بیش از حد و مرز دولت بهره می برد که هیچ خودروسازی در جهان ازاین همه امکانات برخوردار نیست که این مسئله باعث انحصار، بالا بودن قیمت خودرو و کیفیت پایین محصولات و آلودگی و مصرف بالای حاملهای انرژی در کشور شده است . یکی از مهمترین مواردی که در ارتباط با خودرو در ایران مطرح می شود مصرف انرژی بالا است که ارتباط نزدیکی با بر عملکرد مالی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی ایران دارد که این مسئله از طریق تحقیقات بازاریابی و تصمیم گیری در خصوص چگونگی تدوین راهکار آمیخته بازاریابی قابل بررسی می باشد . لذا تحقیق حاضر به بررسی نقش راهکارهای آمیخته بازاریابی بر عملکرد مالی بنگاه هایفعال در صنعت خودرو سازی (( با تأکید بر آمیخته محصول )) می پردازد.