سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهرداد متائی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،گروه مدیریت،قائمشهر
محمد شعبانی ورنامی – دانشجو کارشناسی رشته حسابداری( طرف مکاتبه)،دانشگاه آز

چکیده:

حسابداری وحسابرسی در دنیای پیشرفته اقتصادی امروز حرفه ای است حیاتی ، زیرا سامانه اقتصادی جاری بدون آن نمی توانند وجود داشتهباشد. برجستگی متمایز کننده حرفه حسابداری و حسابرسی، پذیرش مسئولیت نسبت به عموم است. جامعه انتظارات فراوانی از اهل اینحرفه دارد و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حرفه حسابداری اعتماد داشته باشند. از اینرو اطلاعات ارائه شده توسطحسابدارن باید بطور قابل توجهی کارآمد،قابل اتکا، واقعی و بی غرضانه باشد، پس حسابداران نه تنها باید واجد شرایط و صلاحیت حرفه ایباشند، بلکه باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری حرفه ای نیز برخوردار و آبرو و حیثیت حرفه ای از مهم ترین دارایهای آن باشد .در نتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفه ای و افرادی که به خدمات حسابداری تکیه دارند اهمیت زیادی دارد. دراین پژوهش ، به روش کتابخانه ای و با بررسی پایگاه های الکترونیکی ، آیین رفتار حرفه ای حسابداران و اصول بنیادی اخلاق حسابداری تبیین شده و مهم ترین مسائل و مشکلات اخلاق حسابداری و در حال حاضر راه کار های حل آنها و تجدید حیات حیثیت حرفه ای حسابداری ارائه می گردد. نتیجه این که آینده حرفه حسابداران به رهبری اخلاق توسط حسابدار حرفه ای و رهبران این حرفه بستگی دارد. لازم است تا آنها با تبیین اهمیت معیارهای اخلاقی والا و آموزش ضرورت درستکاری فردی، حسابداران فعلی و آتی را به سوی شرافتمندی سوق دهند.