سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمال ذاکری – مدیریت آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد
حسین دریایی – مدیریت آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد

چکیده:

یکی از عبارت هایی که باواژه دین درذهن متواتر می گردد این است که دین به عنوان اصلی ترین منبع ارزشها درشکل دهی نگرش و رفتار انسان بوده درهرمرحله از زندگی می تواندنقش موثری ایفا کند زندگی دانشجویی که به عقیده درست و نادرست اکثر نوجوانان و جوانان جامعه ما زندگی پرجاذیه و آمانی تلقی می گردد مرحله شروع بزرگسالی و رسیدن به پاسخ سوالات گذشته است انهایی که درباره دین و نقش آن درزندگی سوال داشته اند نیز با رسیدن به این دوره تلاش می کنند پاسخ هایی منطقی علمی و امروزی را بیابند به نظر می رسد دانشجوی جستجوگر فقط به پاسخها اکتفا نمی کندوی آنچه که به دست م یآورد به عنوان باوری استوار درزندگی فعلی و آتی خود به کار گرفته عقاید سایرین را نیز با آن باورها می سنجد گفته می شود هرانسانی دررسیدن به پاسخ یک سوال تجربیات نظری و عملی گذشته خود را به عنوان معیار و یا حداقل یکی از معیارها به کار می بندد