مقاله نقش دیپلماسی رسانه ای در حفظ منافع ملی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۱۹۵ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: نقش دیپلماسی رسانه ای در حفظ منافع ملی کشور
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیپلماسی رسانه ای
مقاله سیاست خارجی
مقاله منافع ملی ایران
مقاله قدرت نرم و اقناع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی فر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: خان زاده لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهانی شدن حوزه انتشار رسانه های نوین، چهره جدیدی از قدرت را به وجود آورده است که می توان آن را چهره نامحسوس قدرت دانست. قدرت رسانه ها خلاف قدرت فیزیکی، دارای آثار درازمدت و تدریجی است. دسترسی بیشتر به رسانه ها، دسترسی به قدرت بیشتر و اقناع را نیز به همراه دارد و دیپلماسی رسانه ای از این قدرت نامحسوس بهره می گیرد. کم کاری در این زمینه و عدم انعکاس سیاست های داخلی و خارجی کشورمان به ملل جهان با استفاده از ابزارهای مناسب، باعث شده است زمینه برای سوء استفاده بسیاری از رسانه های توجیه شده کشورها و سازمان های جهانی فراهم شود که به هر شکلی که مایل باشند در ساختن افکار عمومی جهان علیه ما وارد عمل شوند. از این رو توجه به اهمیت و نقش دیپلماسی رسانه ای در بازتعریف و نحوه دستیابی به منافع ملی کشور در عصر رسانه ها ضروری به نظر می رسد.