سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام موسوی – دانشگاه شهید چمران اهواز، کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

احداث زیرساخت برای سیستم های حمل و نقل عمومی متعارف برای دولت ها هزینه هنگفتی را به همراه دارد و ایجاد این سیستم ها در شهرهای کوچک و متوسط توجیه پذیر نیست.. در دهه اخیر، مفهوم دوچرخه عمومی در سراسر اروپا گسترش یافته و عنصر نوینی به سیستم حمل و نقل عمومی شهرها افزوده است بگونه ای که تحقیقات در خصوص نقش با اهمیتی که دوچرخه می تواند به عنوان یک سیستم حمل و نقل عمومی منحصر به فرد ایفا نماید ادامه دارد. اجرای موفق سیستم دوچرخه عمومی، دسترسی سریع و مطلوب را برای شهروندان ایرانی فراهم می سازد لیکن علی رغم وجود ظرفیت های مناسب، تاکنون سابقه ای از اجرای این سیستم در ایران مشاهده نشده است. این مقاله به تشریح پیشینه، قابلیت ها و ارایه راهکارهایی برای پیاده سازی موفق سیستم دوچرخه عمومی می پردازد. همچنین محقق نمونه های موفق و جنبه های کلیدی موفقیت آنها را بررسی می نماید.