مقاله نقش دولت ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۲۰۵ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: نقش دولت ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه مالی
مقاله حکمرانی خوب
مقاله کشورهای عضو اوپک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی یکتا
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست مشهدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی فر مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه مالی از مباحث مطرح در دهه های اخیر به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. بهبود عملکرد سیستم مالی هر کشور مستلزم عملکرد بهینه دولت به ویژه از منظر نظارتی کنترل فساد و تنظیم قوانین و مقررات است. مقاله حاضر به شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی (سهم اعتبارات داخلی ارائه شده به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) با نگاه ویژه بر شاخص های حکمرانی خوب از قبیل رتبه شاخص های کیفیت مقرارت تنظیمی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و پاسخگویی می پردازد. به این منظور، از گروه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی (۲۰۱۱-۲۰۰۲) و به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این مطالعه تاییدی بر دیدگاه سیاسی موافق مشارکت دولت در بخش مالی است و تجزیه و تحلیل نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار شاخص های حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه، صادرات نفت و نیروی کار و تاثیر منفی و معنادار نرخ تورم بر توسعه مالی در کشور های عضو اوپک می باشد.