سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مژگان ترکی – کارشناس گیاهان دارویی و عضو انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مینا بیگلری – کارشناس گیاهان دارویی و عضو انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
پژمان قاسمی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
محمد راستی فر – پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، گروه پژوهشی کشت و توسعه

چکیده:

آموزش کارآفرینی لازمه توسعه کارآفرینی است و بر همین اساس دولتها بایستی در زمینه سیاست گذاری و اجرای برنامههای آموزشی کارآفرینی ایفای نقش کنند. کار آفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و در مرکز رقابت بین المللی، شرکتهای کارآفرینانه هستند که لبه تیز رقابتی آنها معطوف به انعطاف سازمانی و استراتژی تغییر مستمر در فرآیندها، محصولات و طرحهاست. دولت از طریق اعمال خط مشی در وزارتخانه ها و مؤسسات میتواند موجب شکوفایی کار آفرینی شود. امروزه تجربیات فراوانی در سراسر دنیا راجع به طراحی برنامهها، ارتقا و ایجاد انگیزه و کمک به کار آفرینی وجود دارد. چنین تجربیاتی فقط منحصر به آمریکا نیست،بلکه در آسیا، داستانهای زیادی در رابطه با توسعه کارآفرینی از طریق مراکز متعدد وجود دارد. در چند دهه گذشته، در اروپا برنامه های آموزشی کارآفرینی متنوعی در سطح وسیع بر روی گروههای مختلفی انجام گرفته است. علاوه بر آن، حوادث مهمی که در اروپای شرقی ومرکزی اتفاق افتاد، رشد قابل ملاحظهای را در توجه به ارتقا و توسعه کار آفرینی به عنوان مکانیسم اصلی ایجاد و پی ریزی اقتصاد بازار و دموکراسی نوین را موجب شده است که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته می شود.