سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

دانیال رمضانپور –
عبدالحسین برشد –
امید نادرعلی –

چکیده:

در سالیان اخیردولت الکترونیک و حکمرانی خوب به موضوعی داغ در رشته مدیریت دولتی تبدیل شده است و این به واسطه نقش مهمی است که در جامعه ایفا می کنند دولت الکترونیکی یا ارائه خدمات دولتی با استفادهاز فناوری های اطلاعاتی از جمله اینترنت آغاز گر مرحله جدیدی از حیات مدیریت بخش عمومی است که از واپسین سالهای هزاره دوم میلادی مورد توجه تئوری پردازان مدیریت .و کارگزاران بخش عمومی قرار گرفتهاست. وهم اکنون توانسته است جایگاه خودرا درمیان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومی باز نماید.حکمرانی خوب الگویی است که در پی ناکار آمدی ساز و کارهای پیشین توسعه توسط کشورهایتوسعه یافته و مجامع بین المللی ارائه شده و بویژه در کشورهای در حال توسعه به منظور استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. در واقع حکمرانی خوب که برنقش حداقلی دولت و حداکثری مردم تآکید دارد که این امر باعث کوچک سازی دولتها می گردد.هدف از مقاله ی حاضر پرداختن به اهمیت دولت الکترونیک و حکمرانی خوب در بخش مدیریت دولتی است.بر این اساس حکمرانی خوب و دولت الکترونیک را به عنوان الگویی نوین در جهت بهبود خدمات دولتی در جامعه می داند.