سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عادله سرادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور.
البرز ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

یکی از مقوله های مهم در عصر حاضر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در صورت تحقق می تواند نقش بسز ایی درروند امور جامعه داشته باشد.استقرار دولت الکترونی باعث ایجاد تحولی بسیار شگرفی در نحوه زندگی افرادسازمان ها و دولتمردان کشورها می گردد.در این مقاله نق و ضرورت ایجاد شهر الکترونی در توسعه پایدار مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در ابتدا به بررسی مفهوم توسعه پایدار پرداخته شده و در انتها به نق و ضرورت حرکت به سوی استقرار شهرالکترونی جهت نیل به توسعه پایدار پرداخته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی می باشد.در این پژوهش جهت گرداوری اطلاعات از – روش مطالعات کتابخانه ای ا جستجوی اینترنتی و مطالعات میدانی استفاده شد.