سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رستم پوررشیدی – استادیار ، عضو هیئت علمی، مدیر گروه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلام
حدیثه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
مائده حمزوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده:

قرن بیست و یکم را عصر اطلاعات و دانایی نامیده اند، زیرا نقش اساسی در این قرن بر عهده فناوری اطلاعات می باشد. یکی از مهمترین فرصت هایی که فناوری های نوین پیش روی دولتمردان قرار می دهد، امکان مهندسی مجدد معماری دولت و افزایش قابلیت دسترسی، تقویت کارآمدی و پاسخگوتر ساختن آن می باشد ک ه استفاده از آن در فرآیند حکومت موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است. به این معنا که دیگر نمی توان دولت های جوامع اطلاعاتی را با ساختارها و فرآیندهای سنتی و منسوخ گذشته مدیریت کرد. شهر الکترونیکی حاصل توسعه اطلاعاتی و ارتباطی و در واقع موج سوم است. شهرهای الکترونیکی نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز را برای دسترسی شهروندان در تمامی اوقات شبانه روز به پایگاه داده خدمات دولتی و بخش خصوصی بر روی اینترنت فراهم می آورد. ایجاد شهر الکترونیک تأثیرات بسیار سودمند را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای ا داره شهر و شهروندان به دنبال خواهد داشت. از این رو در این مقاله پس از ارائه تعریف مفهومی دولت الکترونیک و ساختار و رویکردهای متفاوت آن به معرفی و ضرورت ایجاد و کارکردهای شهر الکترونیک می پردازیم. در انتها نقش دولت الکترونیک در تحقق شاخصهای دولتی شهر الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد.