سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

طاهره بیگدلی – دانشجوی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
احمد محمدی قهساره – استاد یار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان
محمود کلباسی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

توسعه صنعت و گسترش ترافیک درکشورهای پیشرفته از جمله ایران آلودگی خاک ، آب و هوا را در پی داشته است . با توجه به اهمیت آلودگی محیط ، زیست ردیابی دائمی آلودگی هوا، خاک و آب در نواحی مبتلا به آن لازم است مورد توجه قرار گیرد . هدف از این تحقیقاستفاده از درخت چنار به منظور کاهش و کنترل آلودگی شهر اصفهان می باشد . در این تحقیق نمونه برداری از درخت چنار در ۵سایت در شهر اصفهان شامل پارک لاله،پارک قلمستان،چهارراه تختی،دروازه شیراز و ناژوان در سه تکرارو در سه مرحله زمانی متفاوت(اردیبهشت،تیر،شهریور)انجام شد. برگ درخت ، نمونه برداری شده وبرگهای شسته شده وشسته نشده به طور مجزا مورد تجزیهآزمایشگاهی قرار گرفت و همچنین گرد وغبار روی سطح برگ نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که غلظت عناصر نیکل ، منگنز و سرب در برگ درخت چنار در سایتهای مختلف تفاوت معنی داری ندارد ولی میزان گردوغبار جذب شده توسط سطح برگ زیاد بوده و تفاوت آن در سایتهای مختلف معنی دار می باشد.بطور کلی نتایج نشان می دهد که چنار بیو اندیکاتور مفیدی می باشد