سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسین نعمتی – دانشجوی دوره دکتری علوم دامی دانشگاه زنجان
حمید امانلو – عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
محمد تقی مسلمیون – کارشناس ارشد بخش علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان
وحید مرتضوی – کارشناس معاونت امور دام استان زنجان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر دانش فنی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین ، حدود ۳۰ درصد از واحدهای پرورش گاو شیری استان زنجان انتخاب و بر اساس سطح دانش فنی مدیران به سه گروه مقطع تحصیلی راهنمایی (طبقه اول )، دیپلم (طبقه دوم ) و تحصیلات دانشگاهی (طبقه سوم ) تقسیم شدند . در این مطالعه ۲۰/۷ درصد مدیران واحدها دارای مدرک تحصیلی زیرسیکل، ۴۱/۴ درصد دیپلم و ۳۷/۹ درصد تحصیلات دانشگاهی داشتند. سپس با مراجعه به واحده ای انتخابی نسبت به تکمیل فرم های تهیه شده اقدام گردید . نتایج نشان داد که طبقه اول تا سوم به ترتیب ۴۷/۰۹ و ۷۲/۴۵ و ۸۳/۴۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می کردند . استفاده از خدمات کارشناس دامپروری و دامپزشکی، تلقیح مصنوعی، ثبت مشخصات و رکورد گیری در واحدهای موجود، طبقه سوم بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است . واحدهای موجود در طبقه اول دارای تعداد دام کمتری نسبت به دو گروه دیگر بوده و از تعداد کارگر بیشتری بازای هر ۱۰۰ راس دام استفاده می کردند . در خصوص تجهیز واحد پرورشی به ادوات ساخت خوراک (آسیاب، میکسر و …) و مکانیزاسیون مشخص شد که طبقه اول در سطح پایین تری قرار داشته و با افزایش سطح دانش فنی درصد استفاده از مکانیزاسیون و تهیه خوراک در واحد نیز افزایش نشان داد. از نظر نحوه خوراک دهی نیز مشاهده گردید که با بالا رفتن دانش فنی، نسبت به استفاده از سیستم های جدید خوراک دهی (TMR و PMR) تمایل بیشتری دارند . در نهایت همه عوامل مذکور باعث بهبود عملکرد و افزایش تولید شیر گردید به طوری که میانگین تولید شیر در واحدهای مورد مطالعه از طبقه اول تا سوم به ترتیب ۱۸/۸۴ و ۲۳/۴۰ و ۲۸/۳۵ کیلوگرم در روز بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی دار با همدیگر داشتند (۰٫۰۱>P). تعیین ظرفیت مناسب واحدهای دامداری با توجیه اقتصادی مطلوب از جمله چالش هایی است که بر اساس شرایط موجود بهتر است مورد بررسی قرار گیرد.