سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صادق شهبازی – ایران اصفهان

چکیده:

همه ما اعتقاد داریم که توسعه تکنولوژی درهرکشوری ازملزومات می باشد و هرکشورصنعتی برای بقا دربازار رقابت جهانی نیاز به توسعه فناوری درکلیه زمینه ها دارد حال با توجه به اهمیت موضوع فوق باید ازدانشهای نوین که میتواند درتوسعه تکنولوژی سودمند باشد استفاده نمود یکی از دانشهای جدیدی که میتواند درتوسعه تکنولوژی اثربخش باشد و بصورت خلاقانه آن را بهبود بخشد دانش خلاقیت شناسی triz می باشد درحقیقت TRIZ میتواند به عنوان مکمل روند توسعه تکنولوژی برای حل مسائل ایفای نقش نماید این مقاله بیان مینماید که چگونه TRIZ میتواند درفازهای مختلف توسعه تکنولوژی وارد شود و آن را بهبود بخشد