سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی رفیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

در این مقاله سعی شده با توجه به جنس چرخ و ریل های موجود در راه آهن ایران و از طریق اندازه گیری نرخ سایش بین آنها ، با استفاده از شبیه سازی در دستگاه تستر سایش چرخ و ریل ، از بین گریدهای موجود در ناوگان ریلی کشور مناسب ترین گرید چرخ و ریل از نظر سایش را برای ناوگان ریلی کشور انتخاب کنیم. در این تحقیق با تهیه نمونه های آزمایشگاهی ریل و چرخ از طریق ماشینکاری ، و انجام عملیات حرارتی برای رسیدن به پروفیل مناسب سختی چرخ و ریل ها ، مجموع سایش بدست آمده در اثر کار نمونه های چرخ و ریل در دستگاه تستر سایش اندازه گیری شده است.با توجه به اینکه بخش عمده ریل در خطوط اصلی راه آهن از گرید ۹۰۰A تشکیل شده است ، در صورت استفاده از چرخ R 7 در مقابل ریل ۹۰۰A سایش مجموع بین چرخ و ریل بشدت افزایش خواهد یافت همچنین با توجه به نرخ سایش شدید چرخ R7 در مقابل ریل گرید ۹۰۰A و مقدار اندک ریل گرید ۷۰۰ ، استفاده از چرخهای R7 در خطوط ریلی کشور باعث سایش بیشتر چرخها خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود در ناوگان ریلی کشور از چرخ R9 به دلیل سایش مجموع به مراتب پایین تر چرخ R9 با ریل ۹۰۰A استفاده شود.