سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسحق شیرین کام –

چکیده:

فرایند جهانی شدن و تحولات همراه با آن در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فناوری و اجتماعی-فرهنگی اثرگذار بوده است و در پی آن نیازهای جدید فردی و اجتماعی برای انسان مطرح شده و انتظارات رو به تزایدی برای رفع این نیازها در برابر برنامه های آموزشی قرار گرفته است . کارنامهدانشگاه در دوران فعالیت و بررسی عملکرد واحد های دانشگاهی نشان می دهد، دانشگاه آزاد اسلامیدر طول مدت فعالیت خود مراحل مختلفی را تجربه کرده است. در این نوشتار تأثیرات تحولات وسیعی که از آن به عنوان جهانی شدن یاد می شود در اموزش عالی مرور می شود وبه شناسایی عوامل ، شرایط ، منابع ، امکانات ، تنگناها وفرصت های راهبردی مناسببرای دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته می شود و از این طریق مبانی برنامه های درسی در عرصه ی جهانی شدن مورد بررسی قرار گیرد