سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزانه صوفیوند – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
ناهید صوفیوند –

چکیده:

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از پدیده های مهم آموزش عالی و یکی از نهادهای سرنوشت سازو حیاتی در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی به ظهور رسید و در مدت کوتاهی توانست سهم عمدهای از بار مسئولیت آموزش عالی و تحقیقات را بر دوش گیرد و تأثیرات فزاینده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی در مناطق مختلف کشور ایجاد کند و فرصتی را فراهم کند تا جوانان با چگونگیایفای نقش های متنوع خود در جامعه آشنا شده و در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و [ اقتصادی نقش فعال داشته است.[