سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا شجاعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت ، گروه کامپیوتر، دهدشت ، ایران
رفعت مرادی پری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت ، گروه ادبیات ، دهدشت ، ایران

چکیده:

از نظر ایرانیان دوره باستان، هدف از تحصیل در دانشگاه عبارت بود از : خدمت به جامعه، کشور وخانواده، بهبودی حال و برتری بر سایر اقوام و ملل دنیا. دین مقدس اسلام نیز سفارش و تأکید فراوانیبه علم آموزی و تولید و صدور علم، آموزش، تربیت و نقش آنها در تعالی فرهنگی و اجتماعی جامعه داشته است. دانشگاه ها به عنوان نهادهای آموزشی و پژوهشی، یکی از مهمترین و مؤثرترین بازیگراندر توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می شوند. آنها مهمترین و اساسی ترین مکانی هستند که قادرند روحیه خلاقیت، ابتکار، خودباوری و اعتماد به نفس را در نسل جوان شکوفا سازند. دانشگاه هااز گرانبهاترین ذخایری هستند که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر اساس رویکرد سیستمی در دستیابی به اهداف فرهنگی دانش محور وظیفه تولید،انتقال و انتشار دانش و آموزش و تربیت نیروی انسانی را برعهده دارند. دانشگاه ها در جه ت رشد و پیشرفت فرهنگی جامعه در زمینه های تربیت نیروی انسانی و تولید علم و فن آوری و حل مسائلمختلف جامعه تأثیر و نقش بسزایی داشته و دارند.