سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

موسی محمدی –
بابک خیرخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده:

آموزش عالی نظام جمهوری اسلامی ایران از دو بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل شده که اهدافی از قبیل فراهم نمودن ابزارهای رشد شخصیت و تزکیه جوانان کشور، تحقیق در جهت پیشبرد مرزهای علم و دانش، تربیت و تامین نیرویانسانی متخصص مورد نیاز کشور، فراهم آوردن زمینه های لازم برای توسعه تحقیقات، نوآوری، انتقال و جذب تکنولوژی را دنبال می نماید؛ از طرفی طبق سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ ، ایران باید کشوری باشد توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی،علمی و فن آوری در سطح منطقه، با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، که این افق توسعه در سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه دانایی محور نام گرفته که اساس و شالوده آن توجه به سرمایه های انسانی است لذا توسعه دانشگاهها اجتناب ناپذیر است. از آنجایی که بنظر می رسد دولت به تنهایی توان توسعه سریع کمی و کیفی دانشگاهها را ندارد لذا حضور دانشگاههایغیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی ضروری است. و برای یافتن نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تحقق اهداف نظام آموزش عالی و آنکه میزان تحقق اهداف چه اندازه است به ارزیابی که همان فرایند نظامدار جمع آوری، تجزیه، تحلیل وتفسیر اطلاعات می باشد پرداخته شده و به کمک شاخص های بخش آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار گرفته است.با بررسی های صورت گرفته دانشگاه آزاد اسلامی به نیمی از جمعیت دانشجویی کشور خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه می نماید، هر چند شاخص های ارزیابی کیفی دانشگاه آزاد اسلامی در جامعه مورد مطالعه با استاندارد ها فاصله دارد امارشد مناسب آن در سنوات گذشته حکایت از آینده روشن می دهد و نبود این مجموعه دانشگاهی و یا عدم گسترش در نقاط مختلف جغرافیایی کشور؛ دستیابی به اهداف نظام آموزش عالی و سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ را غیر ممکن می سازد وامید است دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان بازوی قدرتمند نظام آموزش عالی بتواند در تحقق جایگاه برنامه ریزی شده نقش بارزی را ایفا نماید.