سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فیض الع اکبری دستک – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

دانشگاه ، جام جم حیات و رشد ملی است. در آن آفاق رشد و ارتقاء و یا افول و انکسار را می توان رویت کرد. از آن بام می توان بر فراز آسنان یک ملت شد و آینده ی جامعه را نه با حدس و گمان که با قطع و یقین به تماشا نشست. دانشگاه با محیطی جوان ، پرانرژی ، حساس و برانگیزنده ، تحصیلکرده و روشنفکر ، مرتبط با افکار و اندیشه ها ، و دهها ویژگی دیگر جان امید است ؛ هم دلسوزان بدان ارزومندانه نگریسته و می نگرند و آینده ی برتر را در گرو تکاپوی آن می شمرند و هم کینه توزان و دشمنان به ان طمع ورزانه نظر می کنند و آمال خویش را از آن دریچه تمنا می دارند. و چنین است که دانشگاه آوردگاه جبه های متقابل است ؛ میدان اصلی سربز گیری و نیرویابی است ؛ خاکریز نخست مواجهه و رویارویی است ؛ به ویژه رویاروی با تهاجمات فکری ؛ فرهنگی و سیاسی و در یک کلام دانشگاه صحیفه یی گشوده است که حرف اول و سخن آخر را در آن رقم می زنند. نوشته ی حاضر ضمن بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری پیرامون دانشگاه ، به بیان اندیشه های معظم له در خصوص نقش محوری دانشجو در قبال تهاجم فرهنگی پرداخته ، وظایف ، اختیارات ، راهکارها و آسیب های جدی فرا روی دانشگاهیان را در برابر پدیده ی ناتوی فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد.