مقاله نقش دارالسلطنه تبریز در ایجاد و گسترش رویکرد وقوعی به شعر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۴۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: نقش دارالسلطنه تبریز در ایجاد و گسترش رویکرد وقوعی به شعر
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکتب نقاشی تبریز
مقاله کمال الدین بهزاد
مقاله شهیدی قمی
مقاله تبریز
مقاله خلاصهالاشعار
مقاله لسانی
مقاله مکتب وقوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیان نژاد علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بایرام حقیقی رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکتب وقوع به لحاظ تحولات سیاسی اجتماعی در پیوند با دو دوره تیموری به خصوص در نیمه دوم قرن نهم و دوره صفوی است. این سبک از اوایل قرن دهم آغاز شد و در اواسط همان قرن رشد کرد و تا ربع اول قرن یازدهم ادامه یافت. درخصوص اشعار مکتب وقوع و تحلیل محتوای آن مباحثی پراکنده گفته شده است، اما درمورد خاستگاه جغرافیایی آن، تاجایی که مولفان جستجو کرده اند، هیچ بحث جدیی مطرح نشده است. نویسندگان در این مقاله کوشیده اند با توجه به حضور پیشاهنگان مکتب وقوع در آذربایجان و متعاقبا تحول در عرصه نقاشی مکتب تبریز، به نقش دارالسلطنه تبریز در پذیرش و بالندگی نگاه های آفاقی در عرصه هنر و ادبیات بپردازند.