سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم ابوالقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران
روزبه قوسی – عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی زنگی آبادی – کارشناس مسئول ایمنی گروه خودرو سازی سایپا
ساناز زبانی – کارشناس ارشد عمران محیط زیست_شرکت کنترل کیفیت هوا

چکیده:

آلودگی هوا به عنوان مشهود ترین جنبه زیست محیطی معضلی است که امروزه به مشغله ابرشهرها تبدیل شده است دراین میان از فعالیت کارخانجات صنعتی نیز نباید با بی توجهی گذشت کارخانجات معتبر به منظور سهیم شدن درتوسعه ای پایدار بخشی ازفعالیت خودر ا به رفع این نقیصه متمرکز نموده اسند و با نمود پیدا کردن استانداردهای مختلف این فعالیت چهره مستحکم تری به خود گرفته است دراین مقاله ضمن توجه به این رویکرد به بررسی و تحلیل نتایج حاصل ازسنجش الاینده های شیمیایی درسالن های مختلف تولید گروه خودروسازی سایپا با استفاده ازتکنیک های داده کاوی پرداخته شدها ست و درنهایت با درنظرگرفتن خروجیهای حاصل این امر نتیجه شده که ماحصل استفاده ازتکنیکهای داده کاوی و الگوریتم هاییکه درضمن مقاله به آن ها اشاره خواهد شد و نیز استفاده از نتایج آن درسیستم های پشتیبان تصمیم بررسی دقیق میزان و سهم آلودگی ها درهریک ازسالن های تولید و بهبود تمهیدات کنترلی و پیشگیرانه درراستای کاهش میزان این الودگی ها خواهد بود.