سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فرشاد چنگایی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
حامد رهدارپور – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
یوسف رضایی منفرد – کارشناس ارشد حقوق عمومی

چکیده:

حقوق شهروندی و حفظ آن ازاهممباحثی است که امروزه درسطح حقوقداخلی و بین المللی مطرح گردیده و ارزش ذاتی این مقوله درحدی است که آن را درشمار مباحث حقوق معاصر قرار داده است حفظ و احیای حقوق شهروندی تا آنجا اهمیت دارد که عدم رعایت آن و عدم پایبندی به اصول حاکم برآن دست یافتن به یک جامعه متعالی و حکومتی مردم سالار را دور ازدسترس قرارمیدهد براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی حفظ حقوق افراد جامعه برعهده قوه قضاییه نهاده شده است تا با تدابیر خاص و کارآمد بتواند ازنقض حقوق شهروندی جلوگیری نماید یکی از مهمترین مراجع قوه قضایی که حفظ حقوق شهروندی درلوای فعالیت و اقدامات آن می تواند جلوه نماید نهاد دادستان است از آن جهت که مقوله پیشگیری از جرم با بکاربردن گونه های مختلف پیشگیری از قبیل پیشگیری عمومی وضعی و کیفری به نوبه خود درحفظ حقوق شهروندی و احیای آن نقش بسزایی را ایفا می کند عاملی شده است تا دادستان نیز به منظور حفظ حقوق شهروندی به آن متوسل گردد دادستان درراستای پیشگیری از جرم و متعاقب آن حفظ و احیای حقوق شهروندی با الهام از مدل پیشگیری سه مرحله ای به پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تکرار جرم نظر دارد.