مقاله نقش خودنظم دهی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۳۸۳ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: نقش خودنظم دهی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودنظم دهی
مقاله ارزشیابی اطلاعات
مقاله اجرای برنامه
مقاله دریافت اطلاعات
مقاله سازگاری اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی کهریز بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: باقریان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراین پژوهش نقش پیش بینی کنندگی خودنظم دهی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره دبیرستان در یک نمونه تصادفی متشکل از ۲۲۴ دانش آموز پسر شهر تهران با پرسشنامه های خودنظم دهی (میلر و براون، ۱۹۹۱)، سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (تورپ، کلارک و تیگز، ۱۹۵۳) و شاخص سازگاری اجتماعی کاول (۱۹۵۸) بررسی شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی استفاده شد. از بین زیر مقیاس های خودنظم دهی، تنها سه زیر مقیاس ارزشیابی اطلاعات، اجرای برنامه و دریافت اطلاعات، پیش بینی کننده معنادار سازگاری اجتماعی بودند. یافته ها نشان دادند نوجوانان برای تنظیم ارتباط های سازش یافته با محیط اجتماعی خود بیشتر از تمامی ابعاد خودنظم دهی، نیازمند داشتن اطلاعات و تنظیم هدف برای برقراری ارتباط هستند. بدین ترتیب باید عاملیت، تاثیرگذاری و استقلال نوجوانان بیشتر مدنظر قرار گیرد و نگاه سنتی نسبت به تسلط خانواده و نقش محدودکننده آنان تعدیل شود.