سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشته مرادی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوس
رویا خوشرو –

چکیده:

در یک قرن اخیر با رشد روزافزون شهرنشینی , شاهد از بین رفتن بسیاری از فضاهای ارزشمند شهری و شکل گیری شتابزده ونسنجیده ی فضاهای عمومی کنونی در شهرها بوده ایم. کمبود وگاه فقدان مکان های ارزشمند طراحی شده در فضاهای شهری , لزوم برنامه ریزی و طراحی به منظور بهبود معیارهای کیفی زندگی در عرصه ی شهری را مطرح می سازد . اگرچه با آشفتگی بصری ای که در شهرهای امروز موجود است زندگی در آن ها هنوز به حد غیر ممکن نرسیده است اما اگر زندگی در زمینه ای روشن تر و مشخص تر صورت پذیرد معنای تازه ای می یابد. خوانایی به معنای وضوح بصری از شهر است که ملاحظه ی آن با مطالعه ی تصویر ذهنی ای که مردم از محل زندگی خود دارند انجام می شود. منظور از خوانایی این است که بتوان به آسانی اجزای شهر را شناخت و بتوان آن ها را در ذهن در قالبی به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد. در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازی توسعه پایدار فراهم گردد که در این بستر می توان به برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد انتظام ساختاری در فضای شهری برای ادراک زیباشناسی و خوانایی شهری و یکپارچگی بخشی به ساختار بصری محیط و منظر شهری اشاره کرد. دستیابی به حد بالایی از خوانایی تأثیر انکارناپذیری هم در طراحی سامان فضای کالبدی و هم در الگوی کاربری زمین دارد، لذا تعمق در اهمیت و ارتقاء سطح آن یک هدف مهم تلقی می گردد و در این پژوهش سعی بر بررسی خصوصیات مطلوب خوانایی در توسعه ی پایدار شهری و ارائه ی نکات و راهکارهایی مؤثر در جهت ایجاد محیطی خلاق و پرورنده برای مردمی که در شهرها زندگی می کنند , بوده است. این مقاله سعی در ارائه ی راهکارهایی در توسعه که می تواند در غنای هویت مکان در شهر و ارائه ی خدمات و ایجاد آرامش و آسایش شهروندان مؤثر باشد و همچنین به بررسی خصوصیات مطلوب خوانایی در توسعه ی پایدار شهری و ارائه ی نکات و راهکارهایی مؤثر در طراحی آن می پردازد