مقاله نقش خواجه نصیر طوسی در تعامل پارادایم های سه گانه فلسفه اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در متافیزیک (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: نقش خواجه نصیر طوسی در تعامل پارادایم های سه گانه فلسفه اسلامی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواجه نصیرالدین طوسی
مقاله فلسفه اسلامی
مقاله پارادایم
مقاله مشاء
مقاله اشراق
مقاله حکمت متعالیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غرض از نگارش نوشتار حاضر، مطالعه و بررسی جایگاه خواجه نصیرالدین طوسی در ظهور، رشد و بالندگی پارادایم های سه گانه فلسفه اسلامی یعنی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه است؛ از این رو، ابتدا ضمن ارائه توضیحات مختصری درباره مفهوم واژه «پارادایم» و سه مکتب فلسفی مذکور، بر معنای مختار از این واژه استوار می شود و سپس نقش خواجه نصیر طوسی در تطور این سه پارادایم تحلیل خواهد شد. نگارنده بر این باور است که خواجه نصیر با اتخاذ رویکردی تعامل-محور، به رهیافتی جدید در فهم پارادایم ها نائل شده است. وی در زمره اندیشمندانی است که با ایجاد تعامل سازنده و ترابط اثربخش میان دو پارادایم مشاء و اشراق، زمینه ظهور پارادایم حکمت متعالیه را فراهم آوردند. این مساله، هم از حیث مفهوم سازی اصطلاح «حکمت متعالیه» و هم از لحاظ رهیافت معرفتی قابل تبیین است. تاثر نظام حکمت صدرایی از خواجه نصیر طوسی در مسائل مختلف نیز چشمگیر و قابل تامل است.