سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طیبه طاهری فرد – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
علی سعیدی – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

چکیده:

امروزه سازمان ها برای دستیابی به جدیدترین فناوری و منابع قدرت بایکدیگر به رقابت می پردازند مواجهه موثربا رقبا مستلزم دراختیارداشتن نیروهای انسانی توانمندمی باشد و این ازوظایف نظامهای آموزشی است که موفقیت ایده ها برنامه ها شیوه های نوین رقابتی و استفاده درست از آنها را به کارکنان بیاموزند قرن بیست و یکم به عنوان قرن دانش معرفی شده است دراین عصرسرمایه اصلی جوامع دانش مهارت و نگرش منابع انسانی آنها است برای این که این سرمایه درخدمت سعادت جامعه باشد به قابلیت های کارافرینی نیاز است برای رسیدن به این مهم اهداف اموزشی یک سازمان باید حامل پیامهای خلاق باشد چنین رویکردی به نظام اموزش به عنوان یکی ازاجزای اصلی استراتژی سازمان کمک خواهد نمود تا دراثرگذاری برمهارته ای ذهنی و شیوه های یادگیری کارکنان به گونه ای که منجر به ایجاد تفکر نوو انتقادی برای کشف مجهولات و ارایه راه حل گردد نقش موثری را ایفا نماید این مقاله درمقام پاسخگویی به این سوال است که کدام متغیرها با چه میزان تاثیر و چه نوع تعاملیمیتوانند به شکل گیری ایده های نو دربرناهم ها و روشهای اموزشی کمک نموده و موجب اشتغال افراد شود و به پرورش کارکنان خلاق و کارافرین منجر شوند و دراین راه چه موانعی وجود دارد.