سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی رزاق هریس – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمدمهدی فرخی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

در عصر حاضر اهمیت موضوع خلاقیت و نوآوری و مطالعه علمی آن به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات بسیار لازم و اجتناب ناپذیر بود وبا توجه به این نکته که جهان امروز به طور مداوم در حال تغییر و تحول است، تحت چنین شرایطی تنها خلاقیت و نوآوری افراد، به خصوص مدیران می تواند حتی از وضعیت های مبهم و نامشخص فرصت ایجاد نماید. همچنین امروزه خلاقیت و نوآوری به عنوان منبع بالقوه مزیت رقابتی بلند مدت در دنیای پر تلاطم کسب و کار محسوب می شود .لذا تقریباً تمام کشورهای جهان برای افزایش بهره وری و رشد اقتصادی در پی خلاقیت و نوآوری هستند و از عمده دلایل اهمیت بسیار زیاد خلاقیت و نوآوری، رقابت بین کشورهای در حال توسعه اس ت. بنابراین امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مقوله کارآفرینی به عنوان اصلی ترین مبنای توسعه مد نظر قرار گرفته است . هدف مقاله حاضر نیز بررسی نقش خلاقیت و نوآوری کارآفرینان در پیشبرد اهداف بازار و توسعه اقتصادی کشور می باشد و بدین منظور از کتب ومقالات داخلی و خارجی استفاده گردید. در این راستا نیز به دیدگاه برخی از صاحبنظران اشاره و سپس به تفاوت خلاقیت و نوآوری پرداخته ودر نهایت تحلیل اقتصاد کلان و اهمیت آن برای کارآفرینان بیان می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کارآفرینی موجب افزایش بهره وری،ثروت، رفاه، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی شده که برای تحقق این عوامل دولت می بایستی گام هایی برای رشد و شکوفایی خلاقیت و نوآوری کارآفرینان برداشته و در صدد رفع موانع موجود باشد.