سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه کیانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، مامایی، آستارا، ایران
هادی عزیزی پور خلیل محله – دبیر ارتباط با صنعت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان گیلان و عضو انجمن آموزش عالی ایران
جهانگیر بخشی – دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

درحال حاضر، در ادبیات رشد اقتصادی، نوآوری و خلاقیت اهمیت ویژه ای یافتهاست به طوری که از آن به عنوان موتور اقتصادی یاد می شود. هدف از اینمقاله ترسیم الگویی از سیستم آموزشی دانشگاه می باشد که مبتنی بر ایجادفضای خلاقیت و نوآوری در دانشگاه است. در واقع مقاله حاضر ، به بحث درمورد الگویی از سیستم آموزشی می پردازد که بر نقش استعدادها وتواناییهای بالقوه دانش پژوهان تکیه داشته و در راستای بالفعل کردن این استعدادها می پردازد.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش میدانی است که بابهره گیری از این روش وتحلیل پژوهشها، ابعاد یک سند راهبردی مناسب برایدانشگاه که مبین نظام رشد استعداد ها بوده و براهمیت و نقش خلاقیتونوآوری برتوسعه اقتصادی تاکید دارد، ارائه شده است . نوآوری وخلاقیت اثرمثبتی بررشد اقتصادی دارد لازمه نیل رشد اقتصادی بلند مدت،کارآفرینیبرمبنای نوآوری وخلاقیت دانسته شده است. بنابراین مدیران و مسئولاندانشگاه باید در هنگام تدوین اسناد راهبردی دقت کافی را در این زمینهداشته باشند.