سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه خاقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
سروش میرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشا

چکیده:

هدف تحقیق حاضر یافتن راهکارهایی جهت تقویت نوآوری و خلاقیت در کارکنان ، کارشناسان و مدیران به منظورافزایش تولیدات فکری افراد و صنایع فرهنگی در سازمان ها می باشد . منابع انسانی که عمده ترین منبع توسعهخلاقیت و نوآوری در سازمان می باشند باید در کلیه سطوح به این باور برسند که اصولا بقای کشور در دنیای رقابتی امروز منوط به خلاقیت و نوآوری همگانی بوده و همه ی نیروها باید در جهت ایجاد نوآوری و خلاقیت در سازمانها فعالیت نموده و به جای تمرکز اقتصاد بر صادرات مواد خام فاقد ارزش بر صادرات کالاهای فرهنگی و تولیدات فکری تمرکز گردد . یکی از عوامل بسیارمهمی که بستر و زمینه ایجاد و رشد نوآوری را فراهم می کند میزان حمایتمدیریت ارشد سازمان ها از افراد خلاق و نوآور است . در این صورت با نهادینه شدن خلاقیت و تولید اندیشه نو ،سازمان به یک سازمان نوآور و شکوفا تبدیل می گردد و حاصل آن هم تولید صنایع فرهنگی داخلی و خلاقیت ملی است