مقاله نقش خطر در خسارت مشترک دریایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: نقش خطر در خسارت مشترک دریایی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خسارت مشترک
مقاله خطر
مقاله سفر دریایی
مقاله غرامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی نشاط امیر
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی علویجه قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از موضوعات مهم در زمینه نهاد خسارت مشترک دریایی، مطالبه غرامت است. پرسش اساسی این است که آیا مبنای جواز مطالبه غرامت از سوی زیان دیده، تحقق خطر در سفر دریایی است یا خیر؟ با بررسی های انجام شده در این مقاله، مشخص می گردد حسب نظام های حقوقی مورد مطالعه (انگلیس، فرانسه، ایران و مقررات یورک آنتورپ (York Antwerp مطالبه غرامت عمدتا مبتنی بر وجود خطر است و تنها در موارد خاص، وجود خطر، ضروری نیست.