سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه صفائی – کارشناس ارشد مدیریت سمنان
مریم کسائیان – دانشجوی حسابداری

چکیده:

درچارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصادرقابتی شکل می گیرد هدف اصلی سیاست های خصوصی سازی تبدیل یک اقتصاد بسته دولتی به یک اقتصادآزاد غیردولتی است سه هدف عمده خصوصی سازی درکشورها عبارتند از کاهش بودجه دولت جلوگیری ازکنترل بودجه دولت شتاب بخشیدن به رشد اقتصادملی به تولید ناخالص داخلی و ملی بزرگ سازی بخش خصوصی و کوچک سازی دولت نقش نظارت و هرگونه سرمایه گذاری آن درسیاست های کلی اصل ۴۴ برخلاف کشورهایی که تنها به هدف رشد اقتصادی از خصوصی سازی می اندیشند درایران به دنبال توسعه اقتصادی هستیم که توسعه به عنوان پدیده کمی و کیفی بوده و رشدی همراه با تغییرات درهمه ابعاد جامعه اقتصادی سیاسی فرهنگی علمی و اجتماعی است خصوصی سازی به این دلیل به انقلاب تشبیه شده است که تغییراتی را درکلیه ساختارنظام ایجاد می کند و با وجود مشکلات آن بیشتر کشورها آن را به عنوان اصلاحات اساسی دراقتصادشان پذیرفته اند و بدین منظور سیاست کاستن ازبارمالی و مدیریتی دولتی نیز دراین زمینه است که باید عملیاتی شود خصوصی سازی درپی آن است که بازار انحصاری دولتی را به بازار رقابتی تبدیل کند که درآن با ایجاد نوآوری و توانمندی بخش خصوصی بهره وری و کارایی اقتصاد افزایش یافته و درنهایت منجر به رشد اقتصاد کشور شود. زیرا تجربه نشان داده که اقتصاددولتی فاقد نوآوری بهره وری وکارایی است دولت باید نقش جدیدی برای خود تعریف کند و با واگذاری امورتصدی گری به مردم به نقش اصلی خود یعنی نظارت و سیاستگذاری بپردازد.