سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدناصر سعیدی – استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
امیر سعیدنورامین – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
سروش خاکی پور – دانشجوی کارشناسی ارشدحمل و نقل دریایی

چکیده:

میانگین رشد تجارت کانتینری تا پایان سال ۲۰۱۰ میلادی به میزان ۵/۷ درصد برآورد شده است طبق بررسی های بعمل آمده انتظار می رود سهم آسیا از صادرات کالاهای کانتینری از ۵۵ درصد کل جهان درسال ۲۰۰۲ به ۶۴ درصد درسال ۲۰۱۵ میلادی برسد و سهم واردات کالاهای کانتینری نیز از ۴۶ به ۵۳ درصد افزایش یابد مجتمع بندری شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر کانتینری کشور ۹۰ درصد از کل عملیات کانتینری و ۶۰ درصد عملیات غیرنفتی بنادرایران را دراختیار دارد ارتباط ۳۰ خط بزرگ کشتیرانی لاینر با این بندر ایمنی دریانوردی و آب راه ها و سواحل درقالب اجرای استانداردهای ملی و کنوانسیون های بین المللی استقرار سیستم کنترل ترافیک دریایی VTS سیستم شناسایی خودکار شناسایی AIS سالم سازی محیط کار با تقویت توسعه نقش ITدرفرایندها استقارر مدیریت یکپارچه IMS همگی دلالت برارتقای سطح خدمات مطلوبو افزایش سطح رضایت مندی مشتریان دارند.