سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیده اله یاری – دانشجوی کارشناس ارشد علوم قران و حدیث
اعظم پرچم – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

انسان شدن انسان و وصولت به کمال نهایی همهمرهون تربیت صحیح است عوامل مختلف وراثتی و محیطی درتربیت فرزند تاثیر دارند که دراین میان خانواده اساسی ترین نهاد برای پرورش کودک است محیط خانواده هم از جهت اولیت زمانی و مکانی و هم اولویت کیفیت تاثیر مهمترین محیطی است که می تواند بستر مناسبی را برای بروز استعدادهای مادی و معنوی کودک فراهم کند. دراین نوشتار ابتدا عوامل وراثتی و محیطی موثر درتربیت فرزند را بیان میدارد و سپس به بیان عوامل تاثیر گذار درخانواده که برتربیت دینی فرزندان نقش دارد می پردازد نظیر نقش معرفتی والدین و التزام عملی آنها نسبت به دین نوع روشهای تربیتی از قبیل مقتدرانه سهل گیرانه و مستبدانه. این مقاله ضمن واکاوی نقش خانواده درتربیت دینی و عوامل وراثتی و میحطی درتربیت برمیزان شناخت و آگاهی والدین از مسائل دینی و داشتن روش صحیح تربیتی و وجود فضای گرم و صمیمی خانواده دررشد فرزندان تاکیدمی ورزد