سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قدرت الله نوروزی – دکتری حقوق
اردشیر بنیادی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

چکیده:

رشد و توسعه پایدار امنیت و آرامش عدالت اجتماعی و اقتصادی ودرمجموع پیشرفت یک کشور درهمه عرصه های داخلی و بین المللی اعم ازعلمی سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی درگرورعایت حقوق شهروندی میب اشد کرامت امنیت آزادی پایه حیات جامعه انسانی است برجسته ترین نمودهای حکمرانی خوب عبارتند از پاسخگویی روشن بودن رفتارها و تصمیمات حکومتی نظارتهای نهادمند عدالت گستری توزیع عادلانه و منطقی کالا و خدمات و ارزشهای بنیادی وحکومت قانونمی باشد مشارکت مردم درقانون گذاری عالیترین جلوه حق حاکمیت مردم درتعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است از این رو الزام به پیروی از قوانین یکی ازویژگیهای اساسی آن است حاکمیت قانون اعتماد می افریند ودرون حکومت به تقویت مبانی اخلاقی منجر می شود برای داشتن حکومت شایسته لازم است که مقامات حکومتی و همچنین شهروندان به منافع عمومی و قوانین کشور احترام گذارند هدف این پژوهش بررسی یک حکومت خوب و تاثیر قانون گذاری مناسب درجامعه درفضایی تعاملی با عوامل تصمیم گیرنده وآکنده از اعتماد و همکاری و دوسویگی درست میان دولت و جامعه مدنی است.