سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید ابوالحسن موسویان – اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران، کارشناس حمل و نقل

چکیده:

زمین لرزه سبب آسیب بسیاری از سازه های ساخت دست انسان می شود و هزینه های فراوانی بر دوش بشر وارد میکند. یکی از این سازه ها، سامانه های حمل و نقل می باشد. با توجه به احتمال وقوع زمین لرزه و گستره وسیع آن، سامانه حمل و نقل در معرض تخریب و خسارت های فراوانی قرار می گیرد. بدین ترتیب شناخت ماهیت زمین لرزه و ارزیابی نحوه تاثیرگذاری آن بر سامانه حمل و نقل و ارایه راهکارهای موثر در جهت پیشگیری از وقوع بحران ناشی از زمین لرزه بسیار مهم می باشد. در نتیجه برگشت سریع سامانه حمل و نقل به سطح عملکرد مطلوب، نیازمند به کارگیری برنامه ریزی مناسب است. بنابراین با پیش بینی های لازم برای مقابله با زمین لرزه گردآوری اطلاعات داشتن طرح های عملیاتی و پیش بینی راه کارهای ایجاد دسترسی ها و مسیرهای جدید و جایگزین امکان استفاده مطلوب تر از سامانه حمل و نقل را در شرایط ناشی از زمین لرزه فراهم نمود.