سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صادق مرادی بیرون – کارشناس ارشد بنادر و کشتیرانی

چکیده:

باپیشرفت انسان و افزایش نیازهایش تغییرات زیادی ازنقطه نظر تولید درزندگی وی ایجاد گردید که از تولید خانگی شروع و با گذر ازدوران تولید دستی و تولید حرفه ای به دوران تولید صنعتی یا ماشینی رسید با شروع انقلاب صنعتی درانگلستان و بدنبال آن دراروپا ۱۷۶۰-۱۸۳۰ که با اختراع ماشین بخار درسال ۱۷۸۲ توسط جیمزوات به اوج خود رسید تولیدات انبوه Mass production ( نیز رو به افزایش گذاشت این نوع تولیدات و هم زمان افزایش تقاضا برای مصرف درنقاط مختلف دنیا و همچنین پراکنده بودن موادخام و مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات درقاره ها و نقاط مختلف دنیا به سرعت براهمیت صنعت حمل و نقل درتجارت جهانی افزود حمل و نقل دریایی جاده ای ریلی و هوایی به مرور توسعه یافت و برای حمل مواد خام از مناطق مختلف دنیا به مراکز صنعتی و همچنین محصولات تولید شده آنها به نقاطی که متقاضی داشت به کارگرفته شدند دررقابت بین شیوه های مختلف حمل هرکدام از آنها متناسب با سرمایه گذاریهای مورد نیاز درزیرساخت ها ظرفیت و سرعت حمل انعطاف پذیری و همچنین سایر ویژگیهای خاص نسبت به دیگری مزیت یافتند.