مقاله نقش حمایت خارجی در احیای طالبان در افغانستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۹۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: نقش حمایت خارجی در احیای طالبان در افغانستان
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احیای طالبان
مقاله افغانستان
مقاله شورش
مقاله پاکستان
مقاله گروه های بنیادگرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: عیدوزایی نعیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیش از ده سال از سقوط طالبان از قدرت در افغانستان و مداخله نظامی بین المللی می گذرد؛ اما هنوز شناخت کمی از منشا و علل شورش فعلی طالبان در افغانستان وجود دارد. به رغم این که حکومت طالبان سقوط کرده است؛ اما سقوط آن ها از قدرت موجب نابودی این گروه نشده است. مبارزه با طالبان یکی از مهم ترین چالش های آمریکا، ناتو، دولت حامد کرزی و بالطبع جامعه جهانی است. چه عواملی به احیای گروه طالبان در افغانستان پس از سال ۲۰۰۵ میلادی کمک کرده است؟ هدف از مقاله حاضر، شناخت زمینه های عمده احیای قدرت طالبان، بررسی علت اصلی رشد آن ها و تبیین و ارائه راهکارها به منظور پایان دادن به شورش فعلی طالبان و بحران افغانستان است. طالبان افغانستان با دریافت کمک و آموزش از منابع مختلف درون پاکستان، به جنگ خود علیه دولت افغانستان ادامه می دهند. هرگونه مبارزه موفقیت آمیز با این گروه مشروط به از بین رفتن پناهگاه های موجود در پاکستان است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع فوق پرداخته است.