سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد نیک کار – عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر،ایران
عبدالحسین برشد – عضو هیات علمی گروه حسابداری موسسه غیرانتفاعی طبرستان چالوس،ایران
هیراد نظری – دانشجوی کارشناسی حسابداری موسسه غیرانتفاعی شفق تنکابن،ایران

چکیده:

حسابرسی از ارکان فرایند پاسخگویی است زیراپاسخگویی مستلزم وجود اطلاعاتمعتبر و اتکاپذیر است و این اتکاپذیری اطلاعات لازمه بررسی انها توسط اشخاص مستقل حسابرس مستقل از تهیه کننده اطلاعات می باشد درفرایند پاسخگویی حسابرسی از طریق اعتبار اطلاعات ارزش افزوده ایجاد می کند درواقع حسابرسان با بررسی های دقیق به اعتبار گزارشات مالی شرکت های مورد رسیدگی افزوده و استفاده کنندگان را درامر تصمیم گیری یاری می دهد اما پدیده تقلب هموارهمراه حرفه حسابرسی بوده رسوایی های اخیر حسابداری همجونمورد انرون ، ادلفیا، کوست و ورلدکام درسال ۲۰۰۲ و ضعفهای اساسی حسابرسی درکشف تقلبات ناشی از این روسایی ها باعث شده که لطمه های زیادی به اعتبار این حرفه وارد شود دراین راستا تدوین بیانیه شماره ۹۹ حسابرسی درسال ۲۰۰۲ توسط هیات معیار حسابرسی آمریکا و جایگزینی ان با بیانیه شماره ۸۲ آغاز گر تجدید نظر اساسی دربیانیه ها و استاندارهای حسابررسی مربوط به تقلب درسراسر دنیا بود. حرفه حسابرسی به دلیل مسئولیت اجتماعی خویش همواره کانونتوجهات ذینفعان بودهاست