سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید دارایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

با کمی دقت در اخبار بخصوص در سالهای اخیر متوجه می شویم که تقلب و فساد مالی رشد چشمگیری پیدا کرده است. پرونده های موجود حاکی از این است که مدیران و کارکنانی که دچار این تخلفات شده و حتی به زندان هم رفته اند، متأسفانه این نگرش سنتی در جامعه و استفاده کنندگان صورتهای مالی هنوز هم وجود دارد که حسابرسان مسئول کشف و شناسایی تقلب و فساد می باشند و حتی برخی حسابرسان را بعنوان خط مقدم مبارزه با این موارد می دانند. در صورتیکه حرفه انتظارات دیگری را دارد و به آنها رهنمودهایی را ارائه می کند که بتوانند در رابطه با تحریفهای با اهمیت در صورتهای مالی اطمینان معقول دهند. در این مقاله سعی بر آن داریم که علاوه بر تعریف دقیقی از تقلب مسئولیت حسابرسان را در پیشگیری و کشف تقلب مشخص کنیم و اینکه بگوئیم مدیریت ریسک تقلب چیست/ و چگونه امکان پذیر است/ و همینطور رابطه فساد مالی و حسابرسی و وظایف حسابرسان در مباره با فساد مالی را مشخص می کنیم و راهکارهای اجرایی آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.