سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود طاهری نیا –
صادق همه خانی –
علی ارباسی –

چکیده:

در سیستم های اقتصادی، شفافیت اطلاعات مالی یکی از عناصر لاینفک رقابت پذیری در بازار محسوب می شود،این مهم از وظایف سیستم های حاکمیت شرکتی و به ویژه سیستم های کنترل به شمار می رود. کلیه عواملمذکور می بایست در گزارشگری برون سازمانی به نحوی مناسب عمل نمایند. بنابراین مسئله حاکمیت را باید ستون و رکن بنیادی در برابر فشارهای منتهی به تقلب در نتیجه عدم شفافیت جریانات اطلاعاتی قلمداد نمود.تحقیقات نشان می دهد استقرار مناسب مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارائی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه گذاری پایدار از طریق جلب اعتمادسرمایه گذاران می شود. هدف اصلی این مقاله بیان نقش حسابرس داخلی در بهینه سازی حاکمیت شرکتی در شرکتها می باشد. که در بخش اول ابتدا به مروری مختصر بر مفاهیم و نقش سیستم حاکمیت شرکتی پرداخته وسپس از بین مدل های حاکمیت شرکتی، مدل تحلیل مقایسه ای اجرا شده و بر نقش رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و مکانیزم های حاکمیت شرکتی تاکید می شود.در بخش دوم مقاله، ابتدا حسابرسی داخلی را تشریح نموده،سپس نقش حسابرسی داخلی در شفافیت اطلاعات مالی بررسی می گردد