سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرستو پاکدامن – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
سیدمحمود عطاری –

چکیده:

پیچیدگی سازمانی و گسترش معاملات تجاری دراغلب کشورها موجب شدهاست که مدیریت ارشد سازمان ها باتوجه به مسئولیت خود و درراستای دست یابی بااهداف سازمانی و به منظور حصول اطمینان ازهدایت بهینه کلیه منابع واحدی را به نام حسابرسیداخلی تشکیل دهند مدیراین سازمان ها دریافته اند که برای برقراری کامل رویه ها و رعایت خط مشی ها و دستورالعمل ها وجود بخش حسابرسی داخلی به دلیل مداومت همکاری آن با سازمان پافشاری و پیگیری درجهت رفع نقایص ضروری است حسابرسی داخلی منطبق با استانداردهای حرفه عمل کرده و هدف آن حفظ استقلال نسبی و بی طرفی می ب اشد محدوده فعالیت ها روشها و وظایف حسابرسی داخلی درسازمان و چگونگی گزارشگری ان به روشنی مشخص بوده و مدیران سازمان نیز از نتایج فعالیت های حسابرسی داخلی درجهت بهبود سازمان و اصلاح عملکرد ها استفاده می نمایند.