سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود همت فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،گروه حسابداری، بروجرد، ایران
محمد اسلانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان،گروه حسابداری، تویسرکان، ایران
فاطمه لطفعلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر،گروه حسابداری، ملایر، ایران

چکیده:

گروه های مختلف اجتماعی طرفدار محیط زیست شرکت ها را عامل اصلی تأثیرگذار بر روی محیط زیست معرفی کردند و خواستار شدند که شرکت ها در مقابل فعالیت های موثر بر محیط زیست پاسخگو باشند و اثرات زیست محیطی فعالیت های خود را به طور شفاف افشاء کنند و تبعات و هزینه های این فعالیت ها را بر روی محیط زیست بپذیرند. از طرفی مدیران‏ شرکت ها نیز به مرور دریافتند هزینه‏های مرتبط با محیط زیست در صورتی‏که به درستی شناسایی، اندازه‏گیری و تخصیص داده شوند، به صرفه‏جویی و ایجاد سود بالقوه می‏انجامد. بنابراین مدیران در چارچوب تئوری مسئولیت های اجتماعی شرکت ها(CSR) و جهت دستیابی به توسعه پایدار(SD)، می توانند سیستم های مدیریت محیط زیست(EMS) را در شرکت ها مستقر نموده و با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری محیط زیست(EAS) و سیستم حسابداری مدیریت محیط زیست(EMAS) تصمیماتی را اتخاذ نمایند که منجر به ایجاد منافع برای ذینفعان شرکت و جامعه شود و از طریق انجام حسابرسی های محیط زیست(EA) اقدامات محیط زیستی خود را ارزیابی و اصلاح نمایند و همچنین اقدامات موثر خود را در راستای حفاظت از محیط زیست اثبات نمایند. در این مقاله ابتدا به موضوع مسئولیت های اجتماعی شرکت ها پرداخته شده و سپس حسابداری و حسابرسی محیط زیست که در پاسخگویی به برخی از این مسئولیت ها ایجاد شده اند مورد بحث قرار گرفته است و در نهایت نقش حسابداری و حسابرسی محیط زیست در دستیابی به توسعه پایدار بحث شده است. ).