سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یونس بادآورنهندی – استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، گروه حسابداری ، تب
ناصح حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
ساناز دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

چکیده:

جهانی شدن ابعاد بحران مالی ، ضرورت اتخاذ تدابیر جهانی برای مقابله با آن را ایجاب میکند . بحران اقتصادی که هم اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده است ، به دلایل بسیاری حسابداری و حسابرسی را نیز درگیر خود کرده است ، به طوری که بعد از بحران اخیر بخش های مالی کشور های درگیر بحران ، به فکر افتادند تا در روش های حسابداری و نحوه حسابرسیتجدید ساختارهایی انجام دهند. در این مقاله کوشش شده است تا اولا بحران مالی تعریف و دلایل وقوع آن ها واکاوی شوند ، سپس بررسی علل مالی بحران ، با تمرکز خاص بر نقش استانداردهای حسابداری ، بر رویبحران مالی ، مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به واکنش های حرفه حسابداری و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری اشاره شده است