سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مشعشعی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی شفق تنکابن
بهزاد نیک کار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رامسر
امیرحسین سلطانی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

درسالهای اخیراگاهی و توجه سازمان ها نسبت باهمیت فعالیت های تجاری پایدار افزایش یافته است به گونه ای که تحقیقات دانشگاهی انجام گرفته درسالهای اخیر موید این ادعاست که درتحقیق انجام گرفته توسط اقای آنس کلک دربین ۲۱۳ شرکت انتخاب شده ازنه کشور جهان درسال ۲۰۰۲ ۵۲درصد و درسال ۲۰۰۵ ۶۹درصد بصورت داوطلبانه گزارشگری پایداری داشته اند پایداری شرکت ها فرصت و چالشی را برای حسابداران ایجاد می کند و حسابداران می بایست شناسایی و ارزیابی کنند که اشخاص جوامع و دولت ها بطور فزاینده ای ازاثرات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های سازمان تاثیر می پذیرد از این رو با توجه به افزایش توجه به مساله پایداری ازحسابداران انتظار میرود دربهره گیری ازمسائل پایداری درجهت نیل به اهداف سازمان و سایرذینفعان نقش فزاینده ای داشته باشند.