سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا دهقان گرجی – کارشناس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران

چکیده:

با توجه به ذخیره منابع آب موجود در جهان و سهم اندک آبهای زیرزمینی بعنوان منابع آب شیین قابل استحصال، حفظ کمی و کیفی این منبع گرانبه در حد مطلوب ضروری است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی معادلات حاکم بر پدیده های فوق و حل معادلات همچنین تعیین حریم بهداشتی منابع آب بصورت علمی و کاربردی ارائه شد.