مقاله نقش حافظه جمعی در بروز منازعات قومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۱۳۰ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: نقش حافظه جمعی در بروز منازعات قومی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه جمعی
مقاله منازعه قومی
مقاله خشونت قومی
مقاله فرهنگ خشونت
مقاله مناسک قومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سال های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم شاهد بسط و گسترش منازعات قومی در گوشه و کنار جهان بوده است. خاتمه جنگ سرد، احیای مجدد مباحث مربوط به نسل کشی، جنبش های حفظ میراث گذشته و گسترش ارتباطات در عرصه های مختلف، سبب علاقه فزاینده گروه های قومی به خاطرات گذشته و اهمیت یافتن فزاینده مکان در یادآوری خاطرات گذشته داشته است. پرسشی که مقاله حاضر به بررسی آن می پردازد این است که «حافظه جمعی» چه نقشی در بروز منازعات قومی دارد؟ مفروض ما این است که منازعات قومی همواره ریشه در گذشته دارد. مردمی که یک اجتماع قومی را تشکیل می دهند دارای حافظه مشترکی هستند که بر هویت قومی آنها تاثیرگذار است. از این رو، فرض بر این است که حافظه جمعی نقش مهمی در بروز این منازعات ایفاء می نماید. اگر بخواهیم منازعات قومی را کنترل نمائیم، باید نقش گذشته جمعی را در موقعیت کنونی درک نمائیم. در این مقاله ابتداء به بررسی مفهومی حافظه جمعی می پردازیم، سپس پیوند میان حافظه جمعی و منازعات قومی را بررسی می نمائیم و به بیان این مساله می پردازیم که حافظه جمعی چگونه و طی چه فرآیندی بر منازعات قومی تاثیر می گذارد و چگونه سبب تشدید و یا کاهش منازعات قومی می گردد.