سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد کاروان – مربی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،
طاهره حق طلب – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر

چکیده:

امروزه بعلت رشد اقتصادی بیشتر در شهرها مهاجرت از روستا به شهر در اقصی نقاط دنیا یک امر معمول محسوب می گردد. در کشورهای پیشرفته از این مرحله گذر کرده و وارد مرحله ثبات گردیده اند. اما در بسیاری از کشورهای درحال توسعه یا عقب افتاده هنوز پدیده مهاجرت از روستا به شهر ادامه دارد. این مقاله به تحلیلی از نقش این مناطق در امنیت شهری وپیامدها وتاثیرات مستقیم وغیر مستقیم این اجتماعات شهری که معمولاً به دور از چشم تحلیل گرانوشهرسازان قرار می گیرند می پردازد. باید توجه داشت که امنیت یا ناامنی یک اجتماع بشری مدیون در نظر گرفتن همه جوانب وساختارهای مختلف اجتماعی است.بحث حاشیه نشینی بخصوص در جامعه شهری روبه رشد ایران امروزوبطور خاص در کلانشهرها ی بزرگ مثل تهران به یک معضل بزرگ شهری تبدیل گشته که گاهی مواقع دامنه تاثیراتآن می تواند به کل اجتماع وکشور باز گردد.در این مقاله به انواع حاشیه نشینی پرداخته ودر ادامه به انواع تاثیرات اجتماعی وشهری آنها بشکلی تحلیلی می پردازد. در ادامه به قیاس بین وضعیت این گونه سکونت گاه ها در ایران وکشورهای دیگر می پردازد ودر پایان سعی می شود به ارائه راه حل هایی عملی برای آنها برسد