مقاله نقش جنگل کاری در احیاء اکوسیستم های جنگلی آسیب دیده از جنگ خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: نقش جنگل کاری در احیاء اکوسیستم های جنگلی آسیب دیده از جنگ خلیج فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی
مقاله جنگ خلیج فارس
مقاله جنگل کاری
مقاله خاک
مقاله درخت
مقاله احیاء اکوسیستم جنگلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کنشلو هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: اقتصادی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای دست یابی به نقش جنگل کاری در احیاء اکوسیستم های جنگلی آسیب دیده از جنگ سال ۱۹۹۱ خلیج فارس، ۶ قطعه جنگل دست کاشت در سه استان خوزستان، فارس و بوشهر با NDVI متفاوت انتخاب گردید. در هر سایت، سازگارترین گونه های کاشته شده با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار با هم مقایسه شدند. در هر کرت آزمایشی، کلیه ویژگی های کمی و کیفی پایه ها ثبت گردید. برای تاثیر گونه های درختی در جذب آلاینده ها از محیط و کاهش آن ها، نمونه های برگ از ۴ جهت تاج درخت و از برگ های مسن و قدیمی برداشت، و مورد تجزیه قرار گرفتند. به منظور تعیین تاثیر نوع گونه درختی بر روی آلاینده های خاک، که تحت تاثیر باران های اسیدی و سیاه قرار گرفته اند، از سه عمق مختلف در زیر تاج درختان نمونه برداری گردید، و میزان مواد و عناصر موجود در آن ها تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیقات نشان می دهند که نقش درختان در کاهش آلاینده ها، یک همبستگی کامل به سرشت گونه، ویژگی های رویشگاه و همچنین میزان و شدت آلودگی دارد. در مناطقی که آلودگی شدید بوده و خاک رویشگاه حاصل خیز و از نظر رطوبتی، گیاه تحت تنش نباشد، گونه های بومی پده و شیشم نسبت به گونه های خارجی برتری داشته، و بیش ترین جذب را داشته اند، و در بین گونه های وارداتی نیز گونه های جنس اکالیپتوس بیش ترین نقش را در کاهش آلودگی داشته اند. بررسی های انجام شده بر روی مقدار سرب (Pb) در افق های مختلف خاک نشان می دهد، در بین گونه های تحت بررسی، گونه های جنس اکالیپتوس، بیش ترین قابلیت جذب سرب را از خاک داشته و گونه های جنس آکاسیا و همچنین گونه شیشم به ترتیب در مقام های بعدی قرار دارند. در سایت های مختلف، در شرایطی که شاخص NDVI شدید باشد گونه Eucalyptus microtheca در مقایسه با دیگر گونه ها قادر خواهد بود مقادیر زیادی ترکیبات روی، سرب و کادمیم را از خاک جذب و در برگ های خود ذخیره نماید.