سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نسرین مرتضوی – کارشناس ارشد جغرافیای پزشکی
مجید غیاث – دانشجوی Phd جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

به دلیل نقش وجایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولتها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هرچه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه هستند تشویق و هدایت کنند. در این راستا جغرافیای پزشکی یکی از شاخه های جغرافیای انسانی است که در ارتباط با جوانب جغرافیایی سلامتی و مراقبت بهداشتی می باشد. جغرافیای پزشکی رابطه بین علوم مختلف مانند جامعه شناسی پزشکی، اقتصاد پزشکی و انسان شناسی پزشکی را بررسی می کند تا درک ما از فاکتورهای متفاوتی که از یک سو روی سلامت جمعیت و از سوی دیگر روی افراد تاثیر می گذارند را ارتقاء بخشد. به عبارتی دیگر این ارتباط بین علوم مختلف می تواند درک مارا در باره سلامتی و بیماری ارتقاء دهد و از این روی بازده مراقبت بهداشتی افزایش یابد . امروزه، کارآفرینی در مفهوم جدید و به اعتبار پیامدهای ارزشمند خود اقبال گسترده مجامع علمی و دانشگاهی را با خود همراه ساخته است و می رود تا با حمایتهای بخشهای دیگر جامعه مانند بخش صنعت، کسب و کار، تجارت، خدمات بهداشت و درمان به یکی از آرزوهای دیرینه که همانا همکاری های بین دانشگاه و بخشهای موردنظر و علوم بین رشته ای است جامه عمل بپوشاند. در این راستا حمایت از رشته های تازه تاسیس و پربازده همچون جغرافیای پزشکی در توسعه سلامت جامعه نقش داشته و در کنار آن موقعیت های فراوانی را نسبت به دیگر رشته های تئوریک برای بازار کار و کارآفرینی ایجاد خواهد نمود. تربیت یافتگان این رشته ضمن پاسخ گوئی به برنامه های چشم انداز بیست ساله کشور بعنوان محققین جوان در زمینه ایجاد کار آفرینی دانش بنیان، همگام با بهره مندی از منافع اقتصادی و ایجاد بازارکار مفید این رشته، بخش عمده ای از ویژگی های سرزمین ایران را در ارتباط با محیط های اکولوژیک و رابطه آن با سلامت و برنامه ریزی رفتارهای تامین کننده سلامت به جای درمان را شناسائی وبر غنای ادبیات تحقیقی پزشکی ایران در حوزه فرهنگ و علوم محیطی بیافزایند واین خود قدم نخستین در بهرمندی و استراتژی توسعه کشور است