سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضوان زارع زاده – دانشجو دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه هرمزگان
پیمان رضائی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، استادیار دانشگاه هرمزگان
سمیه قریشی مارمی – کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی

چکیده:

گنبد نمکی نمکدان با ارتفاع ٢۵٠ متر نسبت به سطح دریا در ١٢٠ کیلومتری جنوب باختری شهر قشم واقع شده است. این گنبد نمکی رخنمونی از سری هرمز با سن پرکامبرین پسین –کامبرین پیشین در جزیره قشم می باشد و شامل سنگ نمک، ژیپس، سنگ آهک، دولومیت و مقدار کمی سنگ های آذرین است. روش فرای، روش مناسبی جهت تعیین نسبت واتنش Rs یجاد شده توسط دیاپیر نمک در کوه نمکدان می باشد. نتایج حاصل از این آنالیز نشان می دهد که نمونه های مرکزی مربوط به دهانه غار نمکی دارای درجه بیضوی Rxy برابر ١ بوده و کاملادایره می باشند و با دور شدن از مرکز دهانه حالت بیضوی یافته و در فاصله ١۴٠ متری از دهانه غار در مسیر خاوری درجه بیضوی به ۲/۴۳ و در فاصله ٨٠ متری از دهانه غار در مسیر باختری درجه بیضوی به ۱/۶۴ رسیده است. بنابراین می توان بیان داشت که مقادیر کشیدگی های واتنشی حاصل از جریان تبخیری های گنبد نمکی نمکدان از نوع متوسط و پیشرونده می باشند و جریان های تبخیری (غیر تکتونیکی) عامل اصلی افزایش نرخ بالاآمدگی به میزان بیش از ۶ میلیمتر در سال در بخش جنوب باختری جزیره قشم می باشد.